Nový školský rok

V pondelok 5.9. nám začínajú zápisy žiakov. Stretnutie s triednym učiteľom si dohaduje každý žiak individuálne.

Všetkých nových záujemcov o štúdium pozývame na dodatočné prijímacie skúšky v piatok 9. septembra. Počet prijatých žiakov bude závisieť od voľných miest v jednotlivých študijných zameraniach. Tešíme sa na stretnutie!